Czy można zgłosić zadanie, które musiałby być realizowane dłużej niż rok?

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być wykonalne w cyklu jednorocznym (Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, §3, ust. 2).