Czy można zgłosić zadanie, które musiałoby być realizowane dłużej niż rok?

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być wykonalne w jednym roku budżetowym.