Czy można poprzeć (na liście poparcia) więcej niż jedno zadanie?

Tak, każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż jedno zadanie.