Czy cudzoziemiec może wziąć udział w głosowaniu?

Tak, jeśli cudzoziemiec jest mieszkańcem województwa śląskiego - może wziąć udział w głosowaniu na zadania zgłoszone w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.