Czy cudzoziemiec może wziąć udział w głosowaniu?

Tak, może wziąć udział w głosowaniu jeśli jest mieszkańcem województwa śląskiego.