Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - zakup samochodu do transportu pacjentów. Społeczna symbioza.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Wartość zadania: 262 293,66 PLN

Punkty: 3796

W ramach zadania zakupiono samochód do transportu pacjentów, przystosowany do przewozu osób w pozycji leżącej.

Zakup specjalistycznego samochodu podniósł jakość świadczonych w tym zakresie usług zdrowotnych. Ponadto bezpieczny i sprawny środek transportu umożliwił zwiększenie dostępu do niezbędnych konsultacji oraz badań większej ilości potencjalnych pacjentów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora