Zagospodarowanie ronda im. świętego Jana Pawła II w Drutarni - poprzez nasadzenie roślin stałych

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

Wartość zadania: 18 889,20 zł

Punkty: 608

W ramach zadania zostało zagospodarowane rondo przy DW 789 w Kaletach Drutarni poprzez nasadzenie roślin stałych.

Obsadzenie roślinnością stałą ronda poprawiło wizerunek i wpisało się w zieloną przestrzeń Kalet - Leśnego zakątka Śląska, jak również przyczyniło się do ochrony powietrza przed spalinami i poprawy bezpieczeństwa. Na rondzie wykonano nasadzenia następujących roślin: berberys thunbrga atropurpureanana, świerk biały rainbow's end, kosodrzewina, tawuła japońska goldflame, jałowiec łuskowaty blue star, jałowiec płożący golden carpet, irga pozioma, berberys thunberga green carpet, tawuła japońska golden princess, thuja danica, jałowiec płożący wiltoni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora