105 zadań dopuszczonych do głosowania

 graf. UMWS graf. UMWS
Zakończono weryfikację prawno-techniczną zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zakończył się kolejny etap weryfikacji zadań zgłoszonych w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji prawno-technicznej na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 105 zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

W IV edycji MBO do rozdysponowania jest 5 mln złotych, w tym 2,5 mln na zadania w puli EKO oraz 2,5 mln zł na zadania w puli REGIO. W ramach puli EKO o głosy mieszkańców będą walczyć 23 zadania na łączną kwotę 13 805 975 złotych.

Mieszkańcy będą mogli również wybierać zadania w puli REGIO wśród poszczególnych podregionów:

 • Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała – 7 zadań o łącznej wartości 1 340 900 zł.
 • Powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy – 15 zadań na łączną kwotę 1 315 644 zł.
 • Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory – 11 zadań na łączną kwotę 1 619 256 zł.
 • Powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice – 19 zadań na łączną kwotę 2 314 255 zł.
 • Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – 10 zadań o łącznej wartości 1 204 693 zł.
 • Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa – 10 zadań o łącznej wartości 937 680 zł.
 • Powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec – 10 zadań na łączną kwotę 1 613 799 zł.

Podczas weryfikacji prawno-technicznej 16 zadań uzyskało ocenę negatywną. Zgodnie z Regulaminem zadania te, wraz z uzasadnieniem, zostały umieszczone na liście zadań niedopuszczonych do głosowania.

Zgłaszający zadanie może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania. Ostateczny termin złożenia ww. odwołania to 29 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu odwołania do Urzędu). Odwołanie musi zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego zadanie;
 2. tytuł zadania;
 3. wskazanie zastrzeżeń do oceny zadania wraz z ich uzasadnieniem;
 4. podpis zgłaszającego zadanie w przypadku złożenia odwołania w formie papierowej.

Odwołania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pośrednictwem jednej z podanych form:

 • przesłać na adres korespondencyjny Urzędu lub jego biur zamiejscowych;
 • dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego biur zamiejscowych;
 • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl

Adres Urzędu i biur zamiejscowych:

 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departament Projektów Regionalnych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Zarząd Województwa rozpatrzy odwołania od niedopuszczenia zadania do głosowania nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania (tj. 24 sierpnia br.) Następnie w formie uchwały zatwierdzi ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, która zostanie opublikowana na stronie, bo.slaskie.pl. Od uchwały Zarządu Województwa nie przysługują środki odwoławcze.

Głosowanie zaplanowane jest między 24 sierpnia a 12 września. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy we wrześniu br.

Załączniki
Lista zadań dopuszczonych do głosowania [PDF 368,2kB]
Lista zadań niedopuszczonych do głosowania [PDF 193,9kB]

Linki do stron zewnętrznych
Lista zadań dopuszczonych do głosowania